HỖ TRỢ JP-MIRAI

日本語はこちら नेपाली

Chúng tôi đang triển khai thí điểm cửa sổ tư vấn [Hỗ trợ JP-MIRAI] nền tảng tiếp nhận người lao động nước ngoài có trách nhiệm. Tổ chức Hỗ Trợ  JP-MIRAI là tổ chức tiếp  nhận tất cả những tư vấn hỗ trợ cho người nước ngoài (và gia đình người quen của họ) về tất cả các vấn đề liên quan đến môi trường làm việc và cuộc sống tại Nhật Bản. Đối với những trường hợp khó, thì để giải quyết vấn đề chúng tôi sẽ hỗ trợ đi cùng bạn đến quầy hành chính, hoặc cơ quan y tế. Bạn cũng có thể thảo luận bàn bạc với chuyên gia về vấn đề thủ tục hành chính tình trạng nhập cư, và các vấn đề về lao động thông qua giải pháp ADR (giải pháp tranh chấp thay thế). Quan trọng nhất chúng tôi cũng mong muốn xây dựng mạng lưới các bên liên quan hỗ trợ lao động người nước ngoài. Nếu bạn có bất kỳ vấn đề thảo luận gì liên quan đến người nước ngoài, xin vui lòng gọi điện thoại cho chúng tôi.

https://portal.jp-mirai.org/vi